Spacer

 

Veri Toplama Sistemleri (VTS)
(Data Acquisition Systems)

Üretimden önce araştırma-geliştirme aşamasında, üretimden sonra ise ürünün kalitesinin belirlenmesinde yapılan testlerde, ölçülen her türlü fiziksel büyüklüğe ilişkin verileri toplayan ve yararlı bilgiye dönüştüren sistemlerdir.

Donanım ve yazılım yeteneklerinin her geçen gün artması, PC'leri artık her alanda olduğu gibi test ve ölçü sistemlerinde de standard platform haline getirmiştir. Belirli bir amaca yönelik üretilmiş klasik sistemlere göre, PC veriyoluna takılarak kullanılan DAQ kartları ve büyük ölçüde yazılıma dayanan PC temelli sistemler, veri toplama sistemlerinin en hızlı gelişen dalı olmuştur.

PC temelli tipik bir veri toplama sistemi şu elemanlardan oluşmaktadır:
 

 

Checkg

Duyar Elemanlar (Sensor): Sıcaklık, basınç, hız, deplasman gibi fiziksel büyüklükleri elektriksel işaretlere çeviren sistemin uç elemanlarıdır.

 

Checkg

İşaret Düzenleme (Signal Conditioning): Duyar elemanların ürettiği işaretleri DAQ kartlara uygulanabilecek standard işaret seviyelerine göre düzenleyen çeviricilerdir.

 

Checkg

DAQ Kartları: Düzenlenmiş işaretleri alan ve PC veriyoluna aktarılacak biçimde dijital bilgiye çeviren kartlardır. Çeşitli konfigürasyonlarda analog ve dijital giriş/çıkışlar içeren bu kartlar, test düzeneğinin amacına uygun olarak, farklı hassasiyet ve hızlarda seçilebilir.

 

Checkg

Bilgisayar ve Yazılım: DAQ kartlarının topladığı verileri görselleştirir, işler, analiz eder ve depolar. VTS yazılımları büyük miktarda veriyi işleyebilecek ve analiz edebilecek yetenektedir.


AKÇAM, laboratuar ve endüstriyel ortamlarda kurulacak test ve ölçü düzenleri için, veri toplama sistemlerinin projelendirilmesi, malzeme temini, programlama ve devreye alınması işlerini çeşitli marka cihazlar kullanarak yapmaktadır.


1txt4

Bosch Rexroth
 

 

 

Bosch Rexroth İstanbul

Hidrolik pompa test sistemi.


Hidrolik pompaların bakım sonrası performans testlerinin yapıldığı sistemdir. Çeşitli basınç, debi, hız ve sıcaklık bilgilerinin spesifikasyonlara uygunluğu test edilir. Toplanan veriler grafiklerle görselleştirilir ve istendiğinde tekrar incelenebilecek şekilde depolanır.1txt5

aks

Aksistem Elektromekanik
İstanbul

Amortisör test sistemi.


Üretilen çeşitli türlerdeki amortisörlerin spesifikasyonlara uygunluğunun test edildiği sistemdir. (Yaylı ve Yaysız amortisörler için) veri toplama kartları ile toplanan deplasman ve kuvvet bilgileri ile  üretilen amortisörlere ilişkin eğriler oluşturularak  sonradan incelenebilecek şekilde kaydedilmektedir.

 


 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
İletişim | © 2024 Akçam Ltd. Şti.
Spacer Spacer