Spacer

 

PhoneTracker V6.0

Windows için

 

PhoneTracker Nedir?

İşletmelerdeki mevcut telefon santralları üzerinden yapılan tüm telefon görüşmelerini otomatik olarak bilgisayar ortamına aktaran, ücretlendirmesini (kontör, görüşme süresi veya her ikisine göre) yapan ve istendiğinde bu görüşmeler ile ilgili bilgilerin değişik kriterlere göre raporlanmasını sağlayan bir Windows programıdır.

 

Standard, Enterprise ve Enterprise IP versiyonlar olarak, farklı düzeyde ihtiyaçları en iyi karşılayabilecek şekilde tasarlanmıştır.

 

 Program Özellikleri

 Sistem Gereksinimleri

 Ekran Görüntüleri

 

 Referanslar

 Download

 

 

PhoneTracker V6.0'ın Özellikleri

Bullet 

Parametrik yapısı sayesinde her marka ve model santralde hemen kullanılabilir.

 

 

Bullet 

Santrale bağlı dış hatlar ve FCT hatları, dış hat numarasına yada tuşlanan prefix'e göre farklı fiyat tarifelerinden (Özel Telefon Servis Sağlayıcı Tarifeleri, FCT Tarifeleri) ücretlendirilebilir. Örnek: Türk Telekom tarifelerinden ücretlendirilen dış hatlardan, prefix tuşlanarak özel bir servis sağlayıcı üzerinden görüşme yapılırsa, Phone Tracker görüşmeyi o özel servis sağlayıcının fiyat tarifesinden ücretlendirir.

 

 

Bullet 

Buffer kullanılarak telefon görüşmeleri loglanabilir. Buffer, yaklaşık 20.000 adet telefon görüşmesini hafızasında tutarak enerji kesintisi ve benzeri sorunlarda görüşme bilgilerinin korunmasını, PC kullanılmadan görüşme bilgilerinin toplanabilmesini sağlar.

 

 

Bullet 

Account Code (şifre ile dış hat alma) uygulamalarını destekler. Bu sayede personel kendi dahili numarası haricinde bir numaradan görüşme yapsa bile yapılan görüşme kendi accountuna kaydedilir.

 

 

Bullet 

Dışarıdan yapılan (incoming) aranmalar da kaydedilebilir.

 

 

Bullet 

VoIP uygulamalarında, santrallerde tanımlanan dış hatlardan yapılan görüşmeler özel ücretlendirilebilir.

 

 

Bullet 

Raporlar çeşitli formatlarda (excel, word, lotus, html, rich text, crystal reports, e-mail) kaydedilerek işlenebilir.

 

 

Bullet 

Import özelliği sayesinde, varolan bilgiler (firma telefonları, özel telefonlar, dahili numaralar, personel bilgileri) veritabanına toplu olarak eklenebilir.

Başa dön 

 

Bullet 

Müşteri telefonları ve özel telefonlar tanımlanabilir.

 

 

Bullet 

Geçmiş tarihli görüşme bilgileri arşivlenerek, istenildiğinde tekrar kolaylıkla incelenebilir.

 

 

Bullet 

Monitör ekranında, yapılan telefon görüşmeleri online olarak izlenebilir.

 

 

Bullet 

Hardware key (dongle) ile korunmaktadır. Her kurulumda seri numara alınmasını gerektirmez.

 

 

Bullet 

Çok detaylı Türkçe bir kullanım klavuzuna sahiptir.

 

 

Bullet 

Yüklü olduğu bilgisayarda arka planda çalışır ve çok az sistem kaynağı kullanır. Dolayısıyla programın yüklendiği bilgisayarda aynı anda herhangi bir kullanıcı da çalışabilir.

 

 

Bullet 

Phone Tracker çalıştığı sürece telefon santralından gelen bilgileri, aynı anda ve otomatik olarak bilgisayar ortamına aktarır. Bunun için ayrıca bir işlem yapmaya gerek yoktur.

 

 

Bullet 

Phone Tracker kullanılmaya başlanmasıyla birlikte, telefon faturalarında gerçekleşecek olan düşüşle, kendini çok kısa zamanda amorti eder.

 

Başa dön 

 

 

Enterprise Merkez-Şube yapısındadır.

 

Enterprise, farklı ölçekteki firmaların ihtiyaçlarını karşılar;

Bullet Gelişmiş özellikleri ve kullandığı Microsoft SQL Server veritabanı sayesinde, telefon trafiğinin çok yoğun olarak yaşandığı büyük firmalarda, görüşme kayıtlarının güvenli bir şekilde tutulmasını ve hızla raporlanmasını sağlar.

Bullet Şubelerindeki görüşme bilgilerini bir merkezden izlemek ve değerlendirmek isteyen çok şubeli firmaların ihtiyaçlarını , bu iş için geliştirilmiş raporlarla ve grafiklerle karşılar.

Bullet Merkezi ve şubeleri arasında telekomünikasyon alt yatırımı yapmayı planlayan firmaların, bu yatırımının miktarını ve yönünü doğru olarak belirleyebilmesini sağlamak üzere kullanılabilir.

Not:
Enterprise versiyonda şubelerde; Phone Tracker,

Enterprise IP versiyonda şubelerde; santralın Ethernet Portu ya da IP Buffer kullanılır.

 

Enterprise Otomatik Raporlama özelliğine sahiptir.

 

Otomatik Raporlama Modülü rutin raporlama işlerini yaparak, kullanımda büyük kolaylık ve zaman tasarrufu sağlamakla birlikte, istenilirse personelin anında uyarılarak telefon maliyetlerinin daha kontrol edilebilir olmasına, istenmeyen aramalardan ilgililerin anında haberdar edilmesine yardımcı olur.

Otomatik Raporlama Modülü, çok fazla sayıda çalışanı bulunan firmaların, raporlamadan sorumlu personellerinin üzerindeki yükü, raporları periyodik olarak ilgili kişilere ulaştırarak, ortadan kaldırır. Zamandan ve iş gücünden tasarruf sağlar. SPY özelliği sayesinde, personelin davranışlarından (rakip firmanın aranması gibi) anında haberdar olunmasını sağlar.

Otomatik Raporlama Modülü raporları, belirlenen tarih/saat/koşulda, bir defaya mahsus/herzaman/koşul gerçekleştiğinde, otomatik olarak ilgili kişilerin mail adreslerine/yazıcıya/ekrana gönderebilir yada diske kaydedebilir.


Enterprise Web arayüzüne sahiptir.

 

Raporlar personel bazında web ortamında izlenebilir. Internet' e bağlı herhangi bir yerdeki pc'den, raporlara ulaşılabilir.

 

Enterprise'da GSM'ler raporlarda değerlendirilebilir.

 

Enterprise'da, personelin kullandığı GSM hatları üzerinden yapılan ve ilgili GSM operatörü tarafından elektronik ortamda sunulan, bu görüşmelere ait raporlarda mevcut raporlara ilave edilebilir ve değerlendirilebilir.

 

Enterprise versiyonda dış hatlar gruplandırılabilir.

 

Bu sayede, bu dış hat grupları üzerinden yapılan telefon görüşmelerine ilişkin raporlar alınabilir. Grup şirketi yapısındaki işletmeler, birbirlerine ait telefon hatları üzerinden yaptıkları görüşmeleri, birbirlerine çapraz fatura edebilirler.

 

Enterprise Microsoft SQL Server veritabanı kullanır.

 

Bu sayede milyonlarca kayıt çok daha güvenli bir şekilde tutulabilmekte, bu kayıtlara çok hızlı bir şekilde ulaşılabilmektedir. (Eğer mevcut bir Microsoft SQL Server veritabanı yoksa, program Microsoft SQL Server’ ın ücretsiz versiyonu olan Microsoft SQL Server Desktop Engine ile kurulur.)


Başa dön  

 

PhoneTracker V6.0 Genel Karşılaştırma Tablosu

 

 PhoneTracker V6.0

STD

ENT

ENTIP

Bullet 

Türk Telekom'un yeni tarife sistemine uyum. Her dış hattı farklı bir tarifeden (Standard, Şirket, Konuşkan HaTT) ücretlendirebilme.

 +

 +

 +

Bullet 

FCT hatlarının ücretlendirilmesi.

 +

 +

 +

Bullet 

Kontör / Görüşme Süresi'ne göre ücretlendirme.

 +

 +

 +

Bullet 

Dış hat bazında ücretlendirme.

 +

 +

 +

Bullet 

Firma ve özel telefon numaraları tanımlama.

 +

 +

 +

Bullet 

Geçmişe dönük yeniden ücretlendirme.

 +

 +

 +

Bullet 

Kullanıcı yetkilendirme.

 +

 +

 +

Bullet 

Raporları çeşitli formatlara (Excel, Word, Lotus, Html, Rich Text, Crystal Reports, E-Mail) export etme.

 +

 +

 +

Bullet 

Buffer kullanarak görüşme bilgilerini toplama.

 +

 +

 +

Bullet 

Veritabanı yedekleme.

 +

 +

 +

Bullet 

Hardware key (Dongle) ile koruma.

 +

 +

 +

Bullet 

Account Code (şifre ile hat alma) uygulamaları.

 +

 +

 +

Bullet 

Dışarıdan yapılan (incoming) aramaları kaydetme.

 +

 +

 +

Bullet 

Geçmiş tarihli görüşme bilgilerini arşivleme.

 +

 +

 +

Bullet 

Özel servis sağlayıcı firmaların fiyat tarifelerine uyum (Prefix tuşlanarak özel servis sağlayıcılar üzerinden yapılan telefon görüşmelerini, ilgili servis sağlayıcının tarifelerinden ücretlendirme).

 +

 +

 +

Bullet 

Çok kullanıcılı yapı.

 +

 +

 +

Bullet 

Varolan bilgileri (firma / özel telefonlar, dahili numaralar, personel bilgileri) veritabanına toplu olarak aktarma.

 +

 +

 +

Bullet 

Gelişmiş grafikler, raporlar ve raporlama kriterleri.

 +

 +

 +

Bullet 

Gelişmiş silme kriterleri.

 +

 +

 +

Bullet 

Şubelerdeki görüşme bilgilerinin bir merkezde izlenebilmesini ve değerlendirilebilmesini sağlayan Merkez / Şube yapısı.

 

 +

 +

Bullet 

Web arayüzü.

 

 +

 +

Bullet 

Otomatik raporlama.

 

 +

 +

Bullet 

SPY (izleme) özelliği.

 

 +

 +

Bullet 

Dış hatları gruplandırabilme.

 

 +

 +

Bullet 

Microsoft SQL Server veritabanı

 

 +

 +

Bullet 

GSM operatörleri tarafından elektronik ortamda sunulan raporları mevcut raporlara aktarma.

 

 +

 +

Bullet 

Microsoft Access veritabanı.

 +

   

Bullet 

Bağlantı Şekli (Ethernet - TCP/IP)

 +

 

 +

Bullet 

Bağlantı Şekli (Seri - RS232)

 +

 +

 

Bullet 

Şubelerde PC kullanmadan, görüşme bilgilerini IP üzerinden bir merkezde toplama.

   

 +

Bullet 

Şubelerde PhoneTracker kullanarak, aynı zamanda lokal raporlamayı yapma ve bir merkezden izleme.

 

 +

 

Başa dön

 

     

 

 

Hangisi Size Uygun?

 

PhoneTracker V6.0

STD

ENT

ENT IP

Bullet 

Küçük ve Orta büyüklükteki işletmeler;

 +

   

Bullet 

 

 

 

 

Yoğun telefon trafiği olan VEYA merkez-şube yapısında olup, şubelerinde Phone Tracker kullanarak, aynı zamanda lokal raporlamayı yapmak ve merkezden izlemek isteyen işletmeler;

 

 +

 

Bullet 

 

 

 

 

Şubelerindeki görüşme bilgilerini PC kullanmadan, IP üzerinden toplamak ve bir merkezden izlemek isteyen işletmeler VEYA birden fazla santralın görüşme bilgilerini tek programda görmek isteyen işletmeler;

   

 +

Başa dön

 

 

Bugüne Kadar Kurulduğu Santrallerin Bir Kısmı;

 

Bullet 

SIEMENS

 

DPS / EMS601 / EMS601 K24LOAD / Hicom125 / Hicom125B / Hicom130 / Hicom150 / Hicom150Pro / Hicom 300 / Hicom 300E / Hipath1120 / Hipath1150 / Hipath 3750

Bullet 

PANASONIC

 

KXTD 1232/KXT 1232/KXT616/KXTA616/KXT336/KXTDA600

Bullet 

NETAŞ

 

Diginet DX1/DX2/DX3/DX4/(Nortel)Meridian/Spacenet EX100

Bullet 

ALCATEL

 

4100 / 4200 / 4200-2.45 / 4400 / OXO / OXE

Bullet 

AVAYA

 

ACM / IPO

Bullet 

KAREL

 

DS200 / MS-38 / MS-38S / MS-48 / MS-128

Bullet 

MULTITEK

 

MT-26 / Star 1 / Star 2

Bullet 

ERICSSON

 

MD110 / BP250

Bullet 

MITEL

 

3300 LX

Bullet 

TELESIS

 

PX 24 / Ofex

Bullet 

TOSHIBA

 

Strata DK-96

Başa dön  

 

Sistem Gereksinimleri

 

 

Yazılım

 

İşletim Sistemi

   

Windows

         

Donanım

     

Minimum

Önerilen

   

İşlemci

Intel Pentium III

Intel Pentium IV

   

Memory

512 MB.

2 GB.

   

Ekran

Super VGA

Super VGA

   

Disk

100 MB. boş alan

1 GB. boş alan

Başa dön

 

     

 

Download

 

 

 

Download edeceğiniz program, Phone Tracker V6.0 Lite/Standard versiyonlarının demosudur. Demoda sadece, mevcut datalarla programın raporlama yetenekleri görülebilir. Demo Modu Lite seçildiğinde, Lite versiyonda olmayan özellikler disable görünmektedir, seçilememektedir yada N/A olarak belirtilmiştir.

Program kısayolları, Başlat menusunde Phone Tracker V6.0 altında oluşturulacaktır. Burada bulacağınız benioku ve kullanım kılavuzu dosyalarını okuyunuz.


 

PhoneTracker V6.0'ı indirin... (6 MB)

 

PhoneTracker sunumunu indirin... (Power Point Sunumu)

Başa dön

 

 

 
1txt4

usas
USAŞ Uçak Servisi A.Ş.
Atatürk Havalimanı, İstanbul

 

Phonetracker Enterprise IP1txt5

stfa
STFA Holding
İstanbul


Phonetracker Enterprise
ArrowDiğer referanslarımız...

Başa dön  

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
İletişim | © 2024 Akçam Ltd. Şti.
Spacer Spacer